DARK SKY DOI INTHANON

บริษัท วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชั่น จำกัด ติดตั้ง หลอดไฟ LED ให้กับโครงการ Dark Sky ดอยอินทนนท์ จังหวัด เชียงใหม่
เพื่อให้เกิดการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ