โซล่าเซลล์ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงไหม?

โซล่าเซลล์ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงไหม?

คำตอบคือ จริง โซล่าเซลล์สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้  โดยหลักการทำงานของโซล่าเซลล์ คือ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอายุการใช้งานของโซล่าเซลล์ สามารถอยู่ได้ถึง 25 ปี แตกต่างกันไปตามประเภท

ประโยชน์ของการใช้โซล่าเซลล์

ช่วยลดค่าไฟฟ้า: โซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง จากการเปลี่ยนพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์จึงช่วยลดการใช้ไฟฟ้า ดังนั้นจึงสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

เป็นพลังงานสะอาด : โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าโดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ

ช่วยลดโลกร้อน : การใช้โซล่าเซลล์ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโลกร้อน

ช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงาน : โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม  การใช้โซล่าเซลล์ประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  ดังนี้

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า : ครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง จะประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่าครัวเรือนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่ำ

ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ : แผงโซล่าเซลล์แต่ละประเภทมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าแตกต่างกัน เช่น Thin Film , Mono , Crystalline , Poly Crytalline ซึ่งจะให้ประโยชน์การใช้งานที่แตกต่างกันไป

ขนาดของระบบโซล่าเซลล์ : ระบบโซล่าเซลล์ที่มีขนาดใหญ่ จะผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าระบบโซล่าเซลล์ที่มีขนาดเล็ก

สภาพแสงแดด : พื้นที่ที่มีแสงแดดจัด จะผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ได้มากกว่าพื้นที่ที่มีแสงแดดน้อย โดยทั่วไป  โซล่าเซลล์สามารถช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 30-50%

โซลาร์เซลล์แบบ On Grid และ Off Grid

On-Grid เหมาะสำหรับคนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปภายในบ้าน หรือที่พักอาศัย และเน้นใช้พลังงานในช่วงกลางวัน ซึ่งระบบออนกริดช่วยลดค่าไฟฟ้าได้หลายเท่า เพราะมีการรับพลังงานแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้ควบคู่กับพลังงานจากทางการไฟฟ้า ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าในช่วงกลางวัน

Off Grid เหมาะกับที่คนที่ต้องการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในครัวเรือน หรือที่พักอาศัย เพราะระบบออฟกริดเสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงได้อย่างเต็มที่ และยังสามารถจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อสำรองจ่ายพลังงานในช่วงที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์ออฟกริด จึงสามารถจ่ายกระแสไฟได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน

สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการ โคมไฟ หลอดไฟและผลิตภัณฑ์ Philips ได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-415-7576-7, 081-880-6616
FAX : 02-415-7578
Website : http://www.winnerlight.co.th/
Facebook : https://www.facebook.com/bangbonstation/
#winnerlight #โคมไฟLED #หลอดไฟLED