Smart Office by interact Pro

บริษัท วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชัน จำกัด #winlight
เราออกแบบระบบการจัดการแสงสว่าง กับระบบ Interact Pro เพื่อให้การควบคุมแสงสว่างเป็นเรื่องง่ายในมือคุณ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้กระทั่งลานจอดรถ
ก็สามารถใช้งานร่วมกับ Interact Pro ได้ทั้งสิ้น