บริษัท วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชัน จำกัด

เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและติดตั้ง เสาไฟ แบบกลมตรง
เสาไฟ แบบเหลี่ยม เสาไฟ แบบลดข้อ เสาไฟ แบบเตเปอร์ ออกระบบ โคมไฟ ส่องสว่างบน เสาไฟ
แบบต่าง อาทิเช่น เสาไฟ บริเวณ สถานีบริการน้ำมัน เสาไฟ สนามกีฬา เสาไฟ ถนน
สามารถออกแบบและติดตั้ง เสาไฟ พร้อม โคมไฟ แบบต่างๆ ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน
โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานให้มากที่สุด