รู้จัก วินเนอร์ไลท์

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าแสงสว่างอย่างครบวงจร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การผลิต การนำเข้า พร้อมทั้งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ลูกค้า อาทิเช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา สถานีบริการน้ำมัน โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารของรัฐ อาคารควบคุม โรงงานควบคุม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ฯลฯ มีบริการออกแบบระบบแสงสว่างให้เหมาะสมกับการใช้งาน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดพลังงานพร้อมทั้งแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุด

บริษัท จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า WINLIGHT สำนักงานใหญ่ตัั้งอยู่เลขที่ 37,39 ซอยเอกชัย 72 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.0-2415-7576-7 แฟ็กซ์ 0-2415-7578 ทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท

มี บริษัท วิคเตอร์แมนู แฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตโคมไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร เสาไฟ โซล่าเซลล์ LED รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่เกี่ยวกับโคมไฟฟ้า โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มของผู้มีประสบการณ์ เรื่องโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์แสงสว่างมากกว่า10 ปี มีทีมงานวิศวกร ดูแลเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม คงทน มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ด้วยโปรแกรมออกแบบที่ทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญในสายการผลิต พัฒนาโคมไฟฟ้าให้มีการประหยัดพลังงานมากขึ้น คำนวณผลของการประหยัด เปรียบเทียบก่อนและหลังเปลี่ยน รวมถึงรับผลิตโคมไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ และเป็นตัวแทนจำหน่ายโคมไฟและอุปกรณ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า PHILIPS

ทางบริษัทมีเป้าหมายในการสร้างความประทับ ใจในสินค้าและบริการสูงสุดให้แก่ลูกค้าบริษัทได้ปรับปรุงวิธีการทำงาน นำนวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาปรับใช้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและหลากหลายตอบ สนองความต้องการของลูกค้าได้มากสุด ได้มาตรฐานตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) และการบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2008