บริษัท วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชัน จำกัด ร่วมบริจาค กล้องถ่ายภาพความร้อน สำหรับคัดกรองผู้ป่วย Optris รุ่น Xi 400

บริษัท วินเนอร์ ไลท์ คอเปอร์เรชัน จำกัด
ร่วมบริจาค กล้องถ่ายภาพความร้อน สำหรับคัดกรองผู้ป่วย Optris รุ่น Xi 400
พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ แจ้งเตือนด้วยเสียง สามารถบันทึกภาพได้ทันทีในกรณีที่ค่าการวัดเกินที่กำหนดไว้
ความละเอียด : 382 x 288 pixels , อุณหภูมิช่วงการวัด : -20 – 100 องศาเซลเซียส
รองรับการแจ้งเตือนผ่าน Application Line
ให้กับ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ สำหรับคัดกรองผู้ป่วย ที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลกระทุ่มแบน